Enemmän vapautta ja reissuelämää? – Näin rakennetaan muutokselle perusta

Oletko miettinyt, mikä siinä on, kun toiset vain menevät ja tekevät asioita, toteuttavat tavoitteitaan ja kulkevat kohti unelmiaan luottavaisesti ja periksiantamatta. He rakentavat elämästään toiveidensa mukaista, samalla kun toiset vain haaveilevat ja uskovat oman mielensä selityksiin siitä, miksi eivät voi tehdä jotakin, mitä kovasti tahtoisivat.

Moni ajattelee, ettei voi lähteä pitkään reissuun, muuttaa ulkomaille, toteuttaa elämänmuutosta tai pitää edes ”minieläkettä”syystä, ettei ole tarpeeksi rahaa tai pysty hankkimaan sitä riittävästi. On totta, että talousasiat ja niiden ruotuun laittaminen on yksi osa yhtälöä, mutta toinen ruotuun laitettava kivijalka yhtälössä on oma hyvinvointi, henkinen ja fyysinen kapasiteetti. Ja niihin keskitytään tässä postauksessa.

Olen aiemminkin puhunut siitä, miten yllättävänkin olennainen osa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on muutosten toteuttamisessa ja erilaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kun nyt katson taaksepäin omaa matkaani, niin näen hyvinkin selkeästi sen, miten käsi kädessä omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostaminen oli sen kanssa, että kasvoin päätökseen pistää koko elämäni uusiin kantimiin ja heittäytyä maailman tuuliin.

Olinhan pitkään tiedostamattani yrittänyt hallita stressitasojani väärillä keinoilla. Huomaamattani etsinyt mielihyvää ja palautumista usein ruuan, juoman ja juhlimisen parista.

Mitä enemmän alkaa olla aikaa siitä, kun toimin väärällä, vaikkakin silloin luontevaksi kokemallani tavalla, sitä selvemmin näen, että jaksaakseni ja palautuakseni aidosti työn kuormituksesta, minun olisi pitänyt tehdä monta asiaa eri tavoin. Satunnainen joogatunti, lisäravinteet, tai lomamatkakaan eivät siinä vaiheessa riittäneet, kun balanssi oli jo päässyt vinksalleen. 

Onnekseni aloin luontaisesti tuntea yhä enemmän vetoa hyvinvoinnin optimointia, itsetuntemuksen lisäämistä, oman mielen ja kehon parempaa ravitsemista kohtaan. Jo aiemminkin läsnä ollut kiinnostus näihin asioihin kasvoi etenkin vuorotteluvapaani aikana, jolloin pystyin pysähtymään itseni huoltamisen äärelle ja analysoimaan asioita uudella tavalla. 

Vaikka olin väsynyt, energiat aivan nollissa ja olin tuskastunut erinäisiin riittämättömyyden tunteisiin, olin jo tuolloin jollakin alitajunnan tasolla päättänyt ottaa vastuun koko paletin muuttamisesta uudelle tolalle. Tästä alkoi rakentua paremmat ruokatottumukset, aktiivisempi joogailu, mielen harjoittaminen, henkisen kasvun kirjat ja biletyksen suitsiminen.

Ruokavalion kohennukset ovat vaikuttaneet myönteisesti omaan jaksamiseen ja voimaannuttaneet tekemään töitä uusien mahdollisuuksien eteen

Varmaan jokainen, joka katsoo ihmisiä, jotka etenevät unelmiaan kohti hyvällä energialla huomaa, että jollakin tavalla nämä ihmiset ovat nostaneet omasta itsestään huolehtimisen uudelle levelille ja alkaneet tehdä töitä oman potentiaalinsa suuremman hyödyntämisen eteen.

Tämä ilmiö tuntuu toistuvan kaikkialla, missä havainnoi ihmisiä, jotka liikkuvat hyvällä draivilla ja inspiroituneena eteenpäin unelmiaan kohti, mahdollisista haasteista ja takapakeista huolimatta. Tankkaamalla huonoa polttoainetta joko henkisellä tai fyysiselläkin puolella, ei yleensä pääse samoihin tuloksiin kuin ravitsemalla itseään viisaammin.

Mielen ja kehon parempaan tasapainoon laittaminen saattaa olla juttu, mikä usein unohtuu taka-alalle, kun keskitytään luomaan menestystä, onnea tai vapautta kovin rationaalisin tai taloudellis-teknisin keinoin. Tai jos jumitetaan epätyydyttävässä elämäntilanteessa, näkemättä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joihin voisi tarttua, jos vain luottaisi enemmän itseensä ja elämään.

Juttelin äskettäin aiheesta niinikään elämänmuutoksen tehneen ja maailmalle lähteneen hyvinvointivalmentaja-PT-reissaaja-läppäriyrittäjä Sini-Maria Limnellin kanssa. Sini-Marian tavoitin Uudesta-Seelannista ja kyselin häneltä asioita kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyen ja siitä, miten hyvinvointiin satsaaminen hänen mielestään kytkeytyy uudenlaisten elämänpolkujen luomiseen ja unelmien saavuttamiseen. 

Sini-Marian kanssa ehdittiin 2017 tavata Balilla, Tampereella ja Perthissä.

Miten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja parempien elämäntapojen omaksuminen kytkeytyi sinun omaan elämänmuutokseesi ja reissuelämän aloittamiseen?

Sini-Maria: Muutamia vuosia sitten tulin vahvemmin tietoiseksi, kuinka kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on suuri merkitys energiamäärääni arjessa ja työssä. Kun hyvinvointini nousi uudelle tasolle, myös itsetuntoni ja arvostus elämääni kohtaan kasvoivat, ja sitä kautta ymmärsin myös potentiaalini luoda tässä elämässä kaikki unelmani toteen.

Kaikki elämässä lähtee siitä, että ensin luo hyvän vahvan peruspohjan terveydelle ja onnellisuudelle. Kun on tehnyt pohjatyön kuntoon, on sen päälle helppo unelmoida ja manifestoida isojakin unelmia toteen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi minulle tarkoittaa kaikkien elämän osa-alueiden balansointia, niin terveyttä kuin materiaalistakin balanssia.

Nykyisin kun teet hyvinvointivalmennustyötä, niin miten sovellat siinä näitä ideoita ?

Sini-Maria: Valmennuksessakin homma perustuu pitkälti siihen, että kun ihminen on hyvinvoiva, iloinen ja onnellinen on hänen helpompi ottaa isojakin askelia kohden tavoitteita ja unelmia. Hyvä puhdas ravinto on perusta, mistä terveys lähtee. Liike on meidän luonnollinen tila. Rakkaus itseään ja muita kohtaan puolestaan luo hyvän tukiverkon kaikelle onnistumiselle.

Millaiset väärät ajatusmallit ja uskomukset estävät kokemustesi mukaan ihmisiä elämästä täydemmin ja rohkeammin muutoksia tavoitellen ?

Sini-Maria: Useimmin jäämme kiinnittämään huomiota epäolennaisiin asioihin ja keskitymme nimenomaan epäonnistumiseen onnistumisen sijasta. Myöskin kiinnitämme helposti huomiota siihen, mitä muut ajattelevat meistä tai oikeastaan mitä me luulemme heidän ajattelevan meistä. Se mihin annamme huomiomme ja se mihin keskitymme kasvaa. Rohkeammin ja täydemmin elämiseen tarvitaan päivittäistä harjoitusta ja keskittymistä.

Keskittymällä siihen, että onnistun, olen jo riittävä, teen aina parhaani, olen iloinen ja elämä kantaa, on varmaa, että onnistuu tavoitteissaan.

Sini-Maria on löytänyt itselleen yhden tukikohdan Balillta, Les -vesiputouksen läheisyydestä (Kuva: Unelma Itsestä)

Miten parhaiten voisi edetä noiden huonojen ajatusmallien muuttamisessa?

Sini-Maria: Pysähtymällä ja elämässään tietoiseksi tulemalla, huomioiden ja tarkkaillen omia tunteitaan ja ajatusmallejaan. Autopilotti päällä ei voi tehdä muutoksia. On pysähdyttävä ja nähtävä ne toimintatavat, jotka eivät enää palvele tässä hetkessä. Meditointi ja läsnäoleva tekeminen auttaa.

On antauduttava näkemään omat ajatusrakenteet ja niitä seuraavat tunteet. Oltava vain katselijan roolissa ja oltava reagoimatta. Kun on tietoinen omista ajatuksistaan ja tunteistaan, niitä voi rakkaudellisesti lähteä ohjaamaan ja muokkaamaan positiiviseen ja kehittävään suuntaan.

Jos joku lukijoista haluaisi aloittaa muutoksen ja löytää rohkeuden esimerkiksi lähteä vuodeksi maailmalle kokeilemaan siipiensä kantavuutta, minkä hyvän neuvon antaisit

Tehdä todella selkeäksi se mihin haluaa mennä ja sitten seuraavaksi selkeyttää, mitkä asiat omassa elämässä ja tekemisessä aidosti tukevat tavoitteeseen pääsyä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tukee varmasti etenemistä oikeaan suuntaan, niin itsensä kehittämisessä kuin tavoitteiden saavuttamisessa.

Eli kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin satsaaminen siis jeesaa uusien askeleiden ottamiseksi myös reissuelämän saralla?

Sini-Maria: Kyllä, vahva pohja hyvinvoinnissa luo vahvempaa itsetuntoa ja silloin on helpompi seistä omilla jaloillaan millä maalla tai missä maassa tahansa!

Näissä Sini-Marian kommenteissa on todella samoja ajatuksia siitä, minkä itsekin huomannut hyvinvoinnin merkityksestä, elämänmuutoksessa. Näkökulma, joka tosin avautuu parhaiten näin jälkeenpäin tarkastellen. Kaikenlainen omaan mieleen ja kehoon panostaminen ja energian kohotus on vahvistanut tunnetta omasta pärjäämisestä uusissa tilanteissa, maailmalla reissatessa, myös raha-asioissa ja elämän haastavampien vaiheiden kohtaamisessa.

Eniten jumiin olen itse jäänyt tilanteissa, joissa omat energiat on vähissä, luotto itseen nollissa. Tuossa tilassahan mieli nostaa vahvimmin muistoja pintaan entisistä epäonnistumisista. Harjoittamalla omaa mieltä ja ravitsemalla kehoa oikein, voidaan onneksi luoda uusi lähtötilanne kohdata haasteet, mennä läpi vaikeuksista ja pitää yllä  uskoa omaan itseen ja omaan tekemiseen.

Eikä ole sattumaa, että monet diginomadit suosivat terveellisiä ja energiatasoja ylläpitäviä päivärutiineja sekä laadukasta ravintoa. Taloudellinen epävarmuus ja yksinyrittämiseen liittyvät haasteet muuttuvissa ympäristöissä eläen ovatkin parhaiten kohdattavissa juuri hyvinvoivasta kehosta ja tasapainoisesta mielestä käsin.

Väsymys ja huono kunto sen sijaan hyydyttää ideoiden toteen viemisen nopeasti ja sen kyllä huomaa itsestään ja tekemisen laadusta äkkiä, jos hyvinvointia on laiminlyöty. (Note to myself.)

Mehujen kanssa läträäminen on hyvä tapa pitää itseään energisessä vireessä lämpimissä maissa reissatessa

Teillä on alkamassa tammikuussa Unelma Itsestä online -valmennus*, kerrotko vähän mitä se tarjoaa?

Sini-Maria: Unelma Itsestä naisille suunnatussa online -valmennuksessa luodaan vahvaa pohjaa hyvinvoinnille ja kirkastetaan sydämen sanomaa siitä, mihin todella haluamme keskittyä elämässämme.

Neljän kuukauden aikana saamme ison määrän uusia työkaluja johtaa itseämme kohti omaa unelmien itseä. Rakkaudellisesti rakennetaan tasapainoista elämää, joka tukee matkalla kohti unelmien toteutumista.

Valmennuksessa ryhmän tuki on isossa roolissa (Kuva: Unelma Itsestä)

Valmennusryhmään tulevien naisten yhteinen tavoite on kehittyä ja kasvaa. Ryhmä tarjoaa huikean kannustavan ympäristön viedä mitä vain haaveita ja muutoksia toteen. Yhdessä olemme vahvempia ja enemmän. Elämä on kevyttä ja hauskaa, kun seura on positiivista ja kannustavaa. Ryhmässä muodostuu uutta ystävyys- ja yhteistyöverkostoa, joka tukee tavoitteiden toteutuksessa.

Unelma Itsestä -valmennuksiin ja muihin tuotteisiin voi tutustua täällä, verkkokaupan tuotteista saat 15 % alennuksen koodilla ”matkaopasvapauteen”.

*kumppanuusmarkkinointi

(Visited 1 591 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.