rahataidot

No joo myönnetään, ettei näitä kahta voi laittaa täysin vastakkain, molemmat ovat tärkeitä resursseja, eivätkä ne ole välttämättä toisiaan poissulkevia tai toistensa vastakohtia. Sitä on kuitenkin syytä pohtia, että millaisen painotuksen ja arvon kummallekin elämässään laittaa. Millaisia valintoja teemme ajankäytön ja rahankäytön suhteen? Mitä se kertoo arvoistamme ja kuinka valinnat…

source=aff-wg&utm_source=webgains&utm_medium=affiliate&utm_campaign=^^^siteid^^^