Kaksi tapaa rakentaa blogin avulla yrittäjyyttä

Blogi on edelleen yksi kiinnostava mahdollisuus hankkia paikkariippumatonta tuloa ja rakentaa sivu- tai päätoimista yrittäjyyttä. Moni onkin hoksannut bloggaamisen mahdollisuudet, mutta harvempi siltikään bloggaa vielä kovin tavoitteellisella tai strategisella otteella.

Vain murto-osa bloggaajista tietää, miten parhaiten rakentaa yritystoimintaa blogin ympärille. Tästä syystä kentällä on vielä tilaa niille, jotka tietävät mitä tekevät.

Osa bloggaajista aloittaa aluperinkin sillä ajatuksella, että blogin yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa tulojen hankintaa. Joillekin taas ajatus siitä, että pyrkii saamaan taloudellista vastinetta blogiin käytetyistä tunneista, vaivannäöstä ja rahoista kypsyy matkan varrella vähitellen.

Jos käyttää viikossa useita tunteja blogin parissa työskentelyyn, tiedon ja inspiraation jakamiseen lukijoille, on selvää että jossain vaiheessa alkaa miettiä, josko työstä voisi saada jonkinlaista korvausta.

Yrittäjänä jo toimiville blogi voi olla alihyödynnetty viestintäkanava ja tapa markkinoida hyvä sisällön kautta. Läppäriyrittäjyyttä pohtiville blogi on hyvä väylä ja ”platform” alkaa rakentaa sitä omaehtoista, paikasta ja ajasta riippumatonta liiketoimintaa.

Tällä sivulla kuvaan kaksi eri ansaintatapaa mahdollistavaa bloggauksen päälinjaa.

1.Blogi sisällöntuotantona ja vaikuttajamarkkinointina

Tämä on se tyypillisempi ja tavallisempi bloggaamisen tie. Blogi aloitetaan ehkä harraste- tai lifestyle -blogina, jossa keskiössä voi olla bloggaajan elämä ja persoona tai sitten hänelle tärkeä yksittäinen harrastus tai aihealue.

Kun blogille halutaan saada kasvavaa lukijakuntaa, on bloggaajan osattava tehdä kiinnostavia ja hyödyllisiä, helposti luettavia postauksia ja/ tai hänen elämänsä on oltava sellaista, jota lukijat jaksavat mielenkiinnolla seurata hänen vaiheitaan.

Postausten sisältöön ja lukijoiden palvelemiseen / auttamiseen / tunteiden herättämiseen pitää satsata, jos mielii kehittää blogiaan eteenpäin ja saada yhä uudet lukijat innostumaan siitä mitä bloggaajalla on sanottavana. Lukijalla pitää olla riittävä syy käyttää aikaansa postausten lukemiseen, niistä pitää saada jotain itselleenkin.

Se mistä kirjoitetaan, miten kirjoitetaan ja kenelle kirjoitetaan pitää arvioida ja miettiä varsin tarkkaan. Hyödylliset ja innostavat, joskus ristiriitaisiakin tunteita herättävät postaukset oikein markkinoituna lisäävät blogin lukijakuntaa.

Kun bloggaajan persoona, aiheet ja tapa kirjoittaa ovat riittävästi mielenkiintoa herättäviä ja lukijoita saavuttavia, on hänellä mahdollisuus alkaa tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja suosittelemaan tuotteita, joita itse käyttää tai jotka kokee suosittelemisen arvoisiksi. Tällä tavoin hän voi päästä blogilla tienaamisen alkuun. 

Bloggaus toimii oman henkilöbrändin rakentamisessa ja vaikuttajaksi asemoitumisessa. Myös muu media saattaa kiinnostua bloggaajasta ja hänen näkemyksistään, jolloin hän saa lisää näkyvyyttä, mikä taas lisää lukijakuntaa. Ainakin bloggaamisen alkuvaiheessa bloggaaja edustaa blogiteksteissään tyypillisesti enemmän kuluttajaa kuin ammatinharjoittajaa.

Bloggaajalla on usein päivätyöt muualla ja bloggaaminen on ainakin alkuun sivutoimista. Kehittyessään sisällöntuottajana ja kasvattaessaan yhä yleisöään bloggaajalle voi alkaa avautua mitä moninaisempia mahdollisuuksia blogin tuoman julkisuuden ja maineen kautta.

Bloggaajan ei siis tarvitse olla alkuun yrittäjä, blogitulot voi laskuttaa muutoinkin. Yrityksen perustaminen on kuitenkin pidemmällä tähtäimellä hyvä idea, etenkin jos blogista alkaa muodostua säännöllisempi tulonlähde tai alkaa myydä jotakin omia tuotteita tai palvelua.

  • Blogin fokus: Bloggaajan elämä, tekemiset, persoona, intressit ja mielipiteet
  • Ansainnan edellytykset: Kiinnostavat postaukset & persoona, houkutteleva & laadukas blogi, riittävän suuri ja sitoutunut lukijakunta sekä seuraajamäärä somessa (yrityksille kiinnostava)
  • Ansainnan päätavat ja väylät: Yritysyhteistyöt, mainokset, affiliate -suosittelut -> mediakortti, oma aktiivisuus, kumppanuuslinkit, sähköpostimarkkinointi
  • Mitä myy: Pääsäntöisesti yrityksille tilaisuuksia päästä bloggaajan yleisön eteen, omaa mielipidevaikuttajuuttaan, sisältömarkkinointitaitojaan, ajan mittaan mahdollisesti myös omia tuotteita (esim. ruokabloggaaja tekee reseptikirjan)
  • Some -kanavien rooli: Brändin rakennus ja seuraajien hankkiminen positiivisten mielikuvien, inspiroinnin, huomion saamisen kautta, orgaaninen näkyvyys & sitoutuminen keskiössä

Esimerkkejä: Lifestyle -blogit, kuten muoti-, kauneus-, ruoka-, fitness-, matka-, perheblogit jne.

2. Blogi digiyrittäjän toiminta-alustana

Digiyrittäjäksi mielivälle tai sellaisena jo toimivalle blogi on väylä tarjota lukijoille tietoa ja opastusta niistä aihepiireistä, joista yrittäjä-bloggaajalla on kokemusta ja asiantuntijuutta, intohimon kipinää unohtamatta.

Blogipostauksilla tähdätään hyödyllisen tiedon jakamiseen, lukijan pulmien ratkaisuun ja luontevissa yhteyksissä myös yrittäjän palveluiden kuvaamiseen sekä tarjoamiseen. Bloggaaja kokoaa ympärilleen yleisöä, jota hänen aiheensa, mutta usein myös persoona kiinnostavat.

Yrittäjä-bloggaaja tarjoaa yleisölleen tietoa ja apua tiettyyn pisteeseen asti ilmaiseksi, jonka jälkeen lukijalla on mahdollisuus ostaa tuote tai palvelu.  Blogin avulla palveluista ja tuotteista pääsee kertomaan jo valmiiksi aiheesta kiinnostuneelle ja ratkaisuja etsivälle lukijakunnalle. Blogin avulla voi tehdä yrittäjää itseään ja yritystään tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi.

Sisältömarkkinointi on keskeinen osa myös yritysblogia. Sen avulla yrittäjä rakentaa luottamusta suhteessa lukijoihin ja näyttää osaamistaan. Blogi on yrittäjälle erinomainen alusta viestiä myös maksullisista tuotteista, kysyä asiakkaiden tarpeista ja toiveista sekä alkaa markkinoida tuotteita.

Tuotteiden menestyksekkäässä lanseerauksessa on kuitenkin vielä omat tekniikat ja menetelmät, jotka yrittäjä-bloggaajan on hyvä opetella ottamaan johdonmukaisesti käyttöön.

Yrittäjä-bloggaaja tarvitsee kampanjaosaamista, copywriting- ja myyntisivun tekemisen taitoja, osaamista ajaa liikennettä blogiin orgaanisesti ja maksullisesti. Yrittäjän tulee opetella tietenkin hakukoneoptimointi, somekanavien ja sähköpostilistan tehokas käyttö.

Digiyrittäjä tähtää usein myös passiivisiin tuloihin, jolloin yhtenä tavoitteena on rakentaa blogin avulla mahdollisimman automatisoituja polkuja, joita pitkin lukijat ja asiakkaat voivat löytää ja ostaa itselleen hyödyllisen tuotteen. Automaatiot ja ostopolut mahdollistavat yrittäjälle tulevaisuudessa lisää vapautta. 

Digiyrittäjälle blogi on yksi, usein se näkyvin ja tärkein osa omaa nettisivustoa. Blogi on tapa olla esillä ja viestiä sosiaalisessa mediassa, markkinoida ja ohjata ihmisiä vaikkapa omaan verkkokauppaan, myyntisivulle tai tutustumaan yrittäjän portfolioon.

Blogi on tällöin sivuston lisäarvo-osa. Digiyrittäjän myytävät tuotteet sekä yrittäjä ihmisenä tulevat lukijoille tutuksi blogia seuraamalla, uutiskirjettä tilaamalla ja ilmaisia oppaita, minikursseja tai muita ilmaistuotteita lataamalla. Osa voi myöhemmässä vaiheessa myös ostaa hänen tuotteitaan.

Digiyrittäjä -bloggaaja:

  • Blogin fokus: Opettaa, tarjota hyödyllistä sisältöä yrittäjän asiantuntijuusalueelta
  • Ansainnan edellytykset: Oman kohderyhmän tavoittaminen, lukijoilta ansaittu kiinnostus & luottamus
  • Ansainnan päätavat ja väylät: Omien tuotteiden ja palveluiden myynti, aihepiiriin sopien myös muiden yritysten tuotesuosittelu -> verkkokauppa, myyntisivut, sähköpostimarkkinointi, myös automatisoidut ostopolut
  • Mitä myy: Osaamistaan ja ammattitaitoaan palveluiden, koulutusten, digitaalisten tai fyysisten tuotteiden muodossa
  • Some -kanavien rooli: Hyödyllisen, inspiroivan sisällön jako, kohderyhmän tavoittaminen, myös maksullista mainostusta strategisesti kohdentaen

Esimerkkejä: kouluttajat ja asiantuntijat, personal trainerit, talouden ja markkinoinnin ammattilaiset, terapeutit, valmentajat, verkkosivujen -tekijät jne.

Eroja ja yhtäläisyyksiä

Tietenkään nämä kaksi eri bloggauslinjaa eivät ole täysin tarkkarajaisia ja ne voivat usein sekoittua myös toisiinsa, sillä yhteisä elementtejä on paljon. Blogissa on aina kyse sisällöntuotannosta. Sisältömarkkinoinniksi se muuttuu, kun hyvien sisältöjen avulla pyritään rakentamaan bloggaajan omaa tai edustamansa yrityksen brändiä, myymään tuotteita / palveluja  ja siten hankkimaan myös tuloja.

Keskeisin ero on se, että sisältö- tai vaikuttajabloggaaja antaa bloginsa useammin markkinointialustaksi muiden yrityksille, saaden tästä korvausta.

Kun taas yrittäjä-bloggaaja tuo blogissa esille enemmän omaa asiantuntijuuttaan, tarjoten hyödyllistä informaatiota ja ohessa markkinoi omia tuotteitaan ja palveluitaan, mahdollisesti myös muita edustamiaan saman alan tuotteita.

Sisällöntuottaja-bloggaaja voi myös alkaa siirtyä yrittäjä-bloggaajaksi, jos omat tuotteet ja palvelut ovatkin se juttu mitä kohti haluaa edetä. Lähtökohtaisesti kaupallisia piirteitä omaavat blogit ovat siis kuitenkin pääpainoltaan jompaa kumpaa näistä.

Tiia Konttisella on muuten kattavat Bloggaajasta Ammattilaiseksi – valmennukset, joiden avulla voit oppia tehokkaasti kaupallistamaan blogisi haluamallasi kulmalla. Saat kauttani 10% alen Tiian valmennuksiin koodilla ”rosita10”. Ks. lisää täältä.

Matkaopas Vapauteen -blogissa on elementtejä kummastakin tällä sivulla kuvatusta suuntauksesta. Painottuneesti blogini on kuitenkin digiyrittäjäblogi, jossa kaupallisuuden elementin muodostaa omien sekä omaa aihealuetta sivuavien tuotteiden markkinointi affiliate -tyyppisesti.

Perinteisiä kaupallisia yhteistöitä, joissa maksetaan siitä, että kirjoitan yrityksen pyynnöstä tietystä tuotteesta tai palvelusta, en ole montaakaan vuosien varrella tehnyt. Joitakin ”oravannahkakauppoja” kyllä. Itselleen luontaisin tapa onkin hyvä pohtia ja rakentaa blogiaan ja yrittäjyyttään sen suuntaan.

(Visited 1 485 times, 1 visits today)